Symptomen stress

 

 Lichamelijke symptomen van stress

aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress

Niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Gedragsmatige symptomen van stress

Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Integrale aanpak

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip.

Daar waar het gemengde ( lichamelijke en psychosociale ) problematiek betreft, is het de psychosomatisch oefentherapeut die bekwaam is deze klachten te behandelen.

De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaaloplossing.

De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek.  Dit wordt een integrale aanpak genoemd.